old.avtoplus.mk

Маркетинг

Поштенски Фах 917 1000 Скопје, Македонија

телефон: 078 800 111

e-mail: office@avtoplus.mk

Популарно оваа недела

 

Анкета

Дали ви се допаѓа новиот дизајн на нашата страница?

 стариот повеќе ми се допаѓаше

 многу ми се допаѓа

 ми се допаѓа

 не е лошо

 не ми се допаѓа